فایل های دسته بندی شهرسازی - صفحه 3

جزوه بهسازی و نوسازی شهری - بخش اول

شامل: انواع بافت های شهری، فرسایش و فرسودگی، انواع فرسودگی ها، ابعاد مختلف فرسودگی، نگرش ها و ديدگاه ه اي متداو ل در برنامه ريزي مرمت، ديدگاههاي متداول در برنامه ريزي مرمت، روشهاي مداخله در بافتهاي تاريخي و كهن، اهداف و راهبردهاي مرمت شهري در كنگره ه...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه نظریه های برنامه ریزی شهری دکتر شورمیج

شامل: مدرنیته و پست مدرنیته، تفاوت های مدرنیته و پست مدرنیته در شهرسازی، نظریه درآمدهای نفتی و دوگانگی شهر و روستا، نظریه های اجتماعی ، فضا و مکتب اقتصاد سیاسی فضا ( از دیدگاه جامعه شناسی )، نظریه نقد روابط سرمایه داری بین شهر و روستا، نظریه تحلیل قد...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه روشهای برنامه ریزی شهری دکتر نظری

شامل: آموزش SPSS ،SWOT ، AHP، مدلهای تحلیل فضایی در برنامه ریزی شهری، مدل گاتمن، مدل اسکالوگرام، مدل شاخص مرکزیت وزنی، مدل جاذبه ای هنسن، مدلهای زمین و مسکن، مدل رشد خطی، رگرسیون خطی Linear Regression ، مدل نقش شهر، مدل ساخت نیمرخ سلسله مراتب شهر، م...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت شهری و درآمد (نمونه موردی شهرداری قزوین)

پاورپوینت مدیریت شهری و درآمد (نمونه موردی شهرداری قزوین)، در 29 اسلاید. شامل: تعاریف، منابع درآمدی شهرداریها بر اساس کد و بررسی تحقق آنان بر اساس نمودار، صکوک، تعریف کلی از درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداریها ، مالیات بر دارایی و ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روشهای مدیریت حمل و نقل شهری-مدیریت تقاضای سفر

پاورپوینت روشهای مدیریت حمل و نقل شهری-مدیریت تقاضای سفر، در حجم 59 اسلاید. این پاورپوینت ، تحقیق کامل شامل چکیده، پیشینه تحقیق، اهداف و معیارهای سنجش در انتخاب روشهایTDM ، دورکاری، روشهای مدیریت تقاضای سفر، تجارب جهانی، پرسشنامه و تحلیل و ... می باشد ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درآمدی به اقتصاد شهری

پاورپوینت درآمدی به اقتصاد شهری ، در حجم 53 اسلاید. آمار نشان مي دهد كه جمعيت شهرنشين دنيا در سال 1990 در حدود 2260 ميليون نفر بوده كه نسبت به سال 1950 رشدي برابر 5/21 % داشته است. همچنين جمعيت شهرنشين در شهرهاي بالاي دو ميليون در سال 1985 ، 24% جمعيت شهرنشين در آن سال مي باشد ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاربری زمین (کلاس درس دکتر صالحی - جلسه اول)

پاورپوینت کاربری زمین (کلاس درس دکتر صالحی - جلسه اول) ، در 74 اسلاید. کامل ترین جزوه دکتر صالحی در خصوص کاربری زمین با تمام ضمائم و توضیحات شامل بحث مبدا شکل گیری سکونتگاه ها، سیر تحول سکونتگاه های انسانی و ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شهر هوشمند - SMART CITY

پاورپوینت شهر هوشمند - SMART CITY ، در 38 اسلاید. شهر هوشمند مکانی ممتاز برای توسعه پایدار اقتصادی، صنعتی و ... بوده که در آن به مسائلی مانند ترافیک، مصرف انرژی، آلودگی، تخریب سرزمین، بروز رسانی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های شهری، بهبود کیفیت زندگی و ... از طریق یک رویکرد نوآورانه و سیستماتیک ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ریزی مسیر دوچرخه، نمونه موردی:شهر قزوین

پاورپوینت برنامه ریزی مسیر دوچرخه، نمونه موردی:شهر قزوین، در حجم 25 اسلاید. علي رغم اين كه در بسياري از شهرهاي مهم جهان مسيرهاي ويژه دوچرخه و پياده پيش بيني شده است ، ولي در اكثر خيابا نها در شهرهاي ايران ، گسترش تعداد اتومبيل ها، افزايش سرعت تردد شهري ، عدم توجه به نقش فضاهاي تعاملي و ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی